European legal professionals


Rechtsgebieden

Het advocatenkantoor Studio Legale Lippes is een algemene praktijk met de nadruk op civiel recht, gespecialiseerd in Italiaans recht zonder de Europese dimensie uit het oog te verliezen.
Naast juridisch advies op maat bieden we ook een juridisch abonnement voor Nederlandse ondernemers aan. Voor een vast bedrag van 750,00 euro bent u een heel jaar verzekerd van persoonlijke juridische ondersteuning (Klik voor meer informatie op de onderstaande rechtsgebieden of bel geheel vrijblijvend +39.349.0965211).

Juridisch abonnement ondernemers

Waarom kiezen voor een juridisch abonnement?
Als Nederlandse ondernemer is het niet altijd even gemakkelijk om het labyrint van de Italiaanse bureaucratie te doorgronden. Dan is het heel prettig om een huisjurist te hebben die u altijd even kunt mailen, skypen of bellen met al uw vragen.
Voor een vast bedrag per jaar haalt u de kennis en vaardigheid in huis van een Nederlandstalige advocaat beëdigd in Italië, ingeschreven bij de Orde van Advocaten in Florence.
Het Juridisch abonnement ondernemers omvat het volgende dientstenpakket:

• Snel en efficiënt antwoord op al uw juridische vragen
• Incasso procedures zonder extra kosten
• Kosteloos advies over de juridische risico’s in Italiaanstalige documenten
• Gratis controle van uw correspondentie, contracten, algemene voorwaarden en andere juridische documenten
• Uw eigen Nederlandse advocaat als contactpersoon
• Informele en snelle communicatie
• Gereduceerd uurtarief bij werkzaamheden buiten het abonnement

Familie- en personenrecht

• Oprichting van vermogensfondsen en familie-trust
• Echtscheiding, boedelverdeling en alimentatie
• Toepassing buitenlands (familie-) recht
• Ontbinding geregistreerd partnerschap volgens de Nederlandse wet
• Boedelverdeling of afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, pensioenvereffening
• Verkoop woning zonder medewerking ex-partner
• Advies en bijstand voor aanvragen online scheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap
• Opstellen echtscheidingsconvenant
• Verklaring van geen bezwaar (nulla osta) voor het huwelijk
• Omgangsrecht, omgangsregeling, co-ouderschap, ouderschapsplan en voogdij
• Kinder- en/of partneralimentatie
• Vervangende toestemming rechter voor verhuizing minderjarig(e) kind(eren)
• Internationale kindontvoering
• Erkenning kind tijdens de zwangerschap, tijdens de aangifte van de geboorte of op een later moment
• Naamskeuze bij erkenning kind
• Erkenning kind door de zogenaamde juridische vader (niet de biologische vader/verwekker)
• Internationaal familierecht, erkenning van buitenlandse uitspraken en documenten
• Curatele, bewind en mentorschap
• Adoptie (zowel nationaal als internationaal)
• Lesbische, gay, biseksuele en transgenderrechten (lgbt-rechten)
• Naamswijziging (ook voor minderjarige kinderen)

Vreemdelingen - en asielrecht

• Informatie en advies over vreemdelingenrecht
• Asielaanvraag
• Naturalisatie
• Verklaring voor geen bezwaar (nulla osta) voor gezinsherening en voor werk
• Verblijfsvergunning
• Paspoort
• Visa
• Bescherming tegen discriminatie

Europees recht en internationaal privaatrecht

• Internationale incasso (Europees betalingsbevel)
• Juridische bijstand voor gebeurtenissen in het buitenland
• Grensoverschrijdende burgerlijke – en handelszaken
• Erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis
• Schadevergoeding bij verkeersongevallen in het buitenland
• Schadeloosstelling medische diensten in het buitenland
• Intellectueel eigendom
• Toepasselijk recht (conflicten – of verwijzingsrecht)

Onroerend goed en huurrecht

• Vastgoedvraagstukken
• Aan – of verkopen
• Condominium geschillen
• Erfdienstbaarheid, recht van overpad en vruchtgebruik
• Burenrecht
• Huur van woon- en bedrijfsruimte
• Huurcontracten, overlast en huurbeëindiging, uitzettingsprocedure huurder

Contractenrecht (overeenkomst) en aansprakelijkheidsrecht

• Incasso, beslag en executie
• Europees betalingsbevel
• Geschillenbeslechting
• Algemeen verbintenissen – en contractenrecht
• Letselschaderecht, schadevergoeding medische fout en smartengeld
• Verkeers – of bedrijfsongeval
• Hondenbeet
• Arbeidsongevallen en beroepsziekten
• Merken, octrooien en intellectuele eigendommen
• Contractuele aansprakelijkheid en onrechtmatige daad
• Verzekeringsclaims
• Medische claims
• Schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten
• Consumentenrecht
• Bezwaar tegen administratieve boetes
• Insolventierecht (faillissementen, surséances van betaling en schuldsaneringen)

Arbeidsrecht

• Conflicten over werk, ziekte, loon en ontslag
• Arbeidscontracten
• Advisering en bemiddeling in arbeidsrelaties
• CAO-recht
• Schadevergoeding bedrijfsongevallen (ongelukken op de werkvloer)

Erfrecht (ook grensoverschrijdend)

• Europees erfrecht
• Nalatenschappen en overige erfkwesties
• Erfbelasting
• Testament
• Levenstestament
• Uitsluitingsclausule
• Legitieme portie
• Europese erfrechtverklaring

Mediation (wettelijk verplicht en facultatief)

• Mediation bij echtscheiding
• Mediation letselschadezaken en verzekeringskwesties
• Zakelijke mediation

Bescherming tegen discriminatie

Juridische vertaal – en tolkdiensten

• Beëdigde vertalingen, legalisaties en apostilles
• Tolken (per telefoon, Skype of op locatie)
• Juridische vertalingen:
Van en/of naar het Italiaans – Nederlands, Engels, Frans, Spaans en Turks

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op